Missie

De Stichting Academy for Learning & Development, ALD, heeft als missie dat de opleidingsprogramma’s onze studenten zullen inspireren en motiveren, om met deze kennis en ervaring als mens en talent een eenheid te vormen. Het onderwijs zelf is gericht op ontwikkeling van kennis en vaardigheden waarmee jongvolwassenen later invulling geven aan hun rol in de Surinaamse samenleving. ALD biedt ruimte en geborgenheid om elkaar in verschil en eenheid te herkennen. ALD richt zich in Suriname op zowel werkende als niet werkende mensen met of zonder werkervaring en heeft als doelstelling het bevorderen, bemiddelen en organiseren van opleidingen voor de beginnende professional die zich in een

Finding credible sources. It’s free-form, so your writing may contain diagrams, numbered points, and anything else you can imagine. Prior to getting to custom term paper help Once you’ve thoroughly understood the topic. A study paper is really a substantial part the education and it must be accomplished well. Usually, it aims to answer a specific question within a more general topic

duale/deeltijdstudie wil kwalificeren voor het MBO, Bachelor of Master niveau. De focus van ALD ligt op een grote mate van flexibiliteit en functiegerichtheid in het opleidingsaanbod.

Reacties zijn gesloten.