MBO Opleiding

Algemeen

De laatste jaren is er steeds meer behoefte aan het praktijkgerichter studeren na ons normaal onderwijs op VOJ of VOS niveau gevolgd te hebben. Ons advies in deze fase is om te kijken naar hoe de arbeidsmarkt zich beweegt en vooral de richting te kiezen die jou het meest aanspreekt.

Doelstelling

De opleiding leidt studenten op tot medewerkers, die zich vervolgens in hun beroep verder kunnen ontwikkelen. Om deze doelstelling te bereiken volgt de opleiding zowel de theoretische ontwikkelingen in het vakgebied als de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Centraal in onze visie op leren en onderwijzen staat het begrip van ‘de actief lerende student’. De student zal vanaf de aanvang van de opleiding hierop worden aangesproken. Anders gezegd, van hem wordt een actieve betrokkenheid bij de studie –en in het bijzonder binnen het eigen leerproces- verwacht.

  • Studenten leren o.a. actief door:
  • het stellen van vragen over de leerstof;
  • samen in een leerteamomgeving te overleggen over de leerstof;
  • voortdurend hun vaardigheden te ontwikkelen door met elkaar samen te werken bij het uitvoeren van een leertaak/opdrachten;
  • het herkennen en eventueel oplossen van (beroeps)problemen.

Lesdoelen

In de literatuur zal je

If you may need crafting assist you start out in search of trusted essay writer call us we have been the ultimate solution for pupils who want a blend of perfect level of quality document and warm and friendly charges

regelmatig lesdoelen geformuleerd zien. Er wordt letterlijk beschreven wat de bedoeling is en welke bekwaamheden worden nagestreefd. Deze lesdoelen zijn in overeenstemming met het beroepsprofiel waarvoor de student opgeleid wordt.

Begeleiding

Reeds bij aanvang van de opleiding wordt er een coördinator/begeleider aangewezen die voortdurend in contact staat met de student als het gaat om belemmeringen die de student mocht ondervinden en het waarborgen van de kwaliteit. Periodiek worden er evaluaties uitgevoerd. De coördinator is los hiervan ook degene die de juiste afstemming tussen docent en student bewaakt.

Docenten

De belangrijkste human resources van de ALD en haar partners is het docentenkorps dat op basis van de eigen professionaliteit en affiniteit met het specifiek vakgebied is aangetrokken. Dit korps stelt met de kernwaarden in gedachte, de student in staat om te excelleren.

Erkenning

Alle opleidingen verzorgd door ALD zijn aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Volksgezondheid.

Reacties zijn gesloten.