Kernwaarden

De Kernwaarden die de Stichting Academy for Learning & Development nastreeft zijn gebaseerd op een cultuur van Leren en Ontwikkelen waarbij de studenten normen en waarden leren waarin zij zich uitgedaagd voelen om altijd vragen te blijven stellen.

Deze Kernwaarden dienen het moreel en ethische gevoel van verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers bevorderen en zullen hen stimuleren een inspirerende en uitdagende ontwikkeling na te streven. De Kernwaarden geven de grenzen aan van de gewenste houding en gedrag en het daagt studenten en medewerkers uit om de leerdoelen te behalen, zoals die zijn overeengekomen.

De Academy for Learning & Development kent vier eenvoudige – doch significante – kernwaarden, t.w.

Inspireer
Stimuleer studenten door hen te inspireren met een helder en duidelijk inzicht in de moreel ethische grenzen waarbinnen wij onderwijs aanbieden.

Betrek
Betrek alle studenten en medewerkers door te waarborgen dat ze in een respectvolle en veilige leeromgeving kunnen werken.

Ontwikkel
Ontwikkel studenten en medewerkers door het aanbieden van een veilige en solide onderwijsomgeving ter ondersteuning van innovatie, processen en onderwijskundige diensten.

Uitvoeren
Focus op een verantwoorde uitvoering van de ontwikkelingsprocessen en leerervaring die onze studenten kunnen toepassen om de Surinaamse economie en samenleving sterker te maken.

Persoonlijk
Elke student mag rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Met onze kleinschalige leeromgeving ontstaat het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid.

Klantgericht

Once you require writing guide you start looking for trustworthy assignment provider e mail us we have been the greatest option for pupils who want a variety of faultless good quality papers and helpful costs

& vriendelijk
In onze beleving staat de student centraal. Wij richten ons op waarde-creatie en relateren ons kwaliteitsbesef aan de tevredenheid en het succes van de student.

Ambitieus
Uitdagen om potentie en talenten uit te buiten, is een van de voornaamste uitgangspunten bij het vaststellen van ons opleidindsaanbod. Met de verkregen kennis en vaardigheid worden studenten geduwd in een richting waarin ze eigen intiatieven nemen en specifieke gebieden tot het uiterst beheersen.

Kwaliteit
Onze werkwijze en zorgvuldig gekozen partners stellen ons in staat om continu te verbeteren. Dat maakt kwaliteit duurzaam. De basis voor ons kwaliteitsdenken vinden we terug in onze studentenrespons, interne en externe audits en evaluatie. De metingen van kwaliteit betreffen de infrasstructuur, het docentenkorps en de opleidingsprogramma’s welke allen bijdragen aan het succes van onze student.

Reacties zijn gesloten.