Doelstelling

De Academy for Learning & Development (ALD) verzorgt een HBO-schakel leertraject om de volgende redenen:

* Verhogen van het cognitieve niveau van de leerlingen uitgestroomd vanuit het MBO -of middelbaar onderwijs.

* Het aanbieden van een deficiëntieprogramma voor de leerlingen met een niet aansluitend vakkenpakket.

Doormiddel van dit leerprogramma organiseert ALD dat er een doorlopende leerlijn is tussen het MBO en HBO onderwijs (zie ook bijlage 1b)

De doelstelling voor elke opleiding is om deelnemers met of zonder een afgeronde VOJ of MBO opleiding praktisch gereed te maken voor het Surinaamse beroepenveld of zich te laten inschrijven voor de deeltijd HBO-niveau opleiding Bachelor Business Administration, BBA, aangeboden door de Netherlands Business Academy (NBA) en geregisseerd door de Academy for Learning & Development (ALD).

Zij dienen:

* Gemotiveerd te zijn

* Leergierig te zijn

* Tijd kunnen en willen vrijmaken voor de opleiding

* Samenwerkend zijn in interactieve leergroepen

De ALD organisatie is verantwoordelijk voor o.a.:

1. de kwaliteit van de opleiding, de inhoud van het curriculum, de didactische bekwaamheid en begeleiding van de docenten,

2. de kwaliteit van de examens en de

How exactly can I create my paper? When you have spent a distinguished deal of time now is the time to submit it for further test. Here are a few items. term papers for cheap It is easy to become overwhelmed, just in your termpaper you are able to find success with the strategies that are perfect, and we’ll explore these strategies below.

examencorrectie, de kwaliteit en de controle op de onderwijskundige processen en procedures,

3. de onderwijsbegeleiding, de kwaliteit en de controle op de bedrijfsprocessen en procedures, de certificering en diplomering.

Reacties zijn gesloten.